Polityka prywatności cennik.peflex.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy cennik.peflex.pl, prowadzony pod adresem cennik.peflex.pl (dalej zwaną Witryną) przez Termokontrol Andrzej Mróz z siedzibą w Gdowie - Gdów 164, 32-420 Gdów (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1. Dane zbierane przez sklep internetowy

Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów

- nazwisko i imię,
- adres email
- adres zamieszkania
- numer telefonu

Dane zbierane automatycznie

2. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy.

3. Zmiana danych

4. Usunięcie konta

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

5. Zabezpieczenie danych

6. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu sklep.termokontrol.com.pl


7. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.