Polityka prywatności cennik.peflex.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy cennik.peflex.pl, prowadzony pod adresem cennik.peflex.pl (dalej zwaną Witryną) przez Termokontrol Andrzej Mróz z siedzibą w Gdowie - Gdów 164, 32-420 Gdów (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1. Dane zbierane przez sklep internetowy

Dane osobowe zbierane przez Termokontrol Andrzej Mróz za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów

- nazwisko i imię,
- adres email
- adres zamieszkania
- numer telefonu

- nazwę firmy Przedsiębiorcy,
- numer NIP.

Dane zbierane podczas korzystania z usługi formularza kontaktowego

Klient podaje następujące dane:

- nazwisko i imię,
- adres email<

Dane zbierane automatycznie

2. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy.

3. Zabezpieczenie danych

4. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu cennik.peflex.pl

5. Prawa osób, których dane dotyczą

6. Zmiana Polityki Prywatności