Regulamin sklepu cennik.peflex.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.cennik.peflex.pl świadczy usługi drogą elektroniczną:

  • umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu,

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem"). Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy  www.cennik.peflex.pl  jest PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.

 3. Sklep www.cennik.peflex.pl. jest prowadzony przez firmę:
  PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.
  Gdów 1488 32-420 Gdów
  NIP:  6832108722
  KRS: 0000830346

  email cennik@peflex.pl

  Zamówienia, faktury, przesyłki
  (+48) 530-622-633 (Opłata jak za połączenie lokalne)
  cennik@peflex.pl

  Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
 4.  Adres do korespondencji:
  PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.<
  Gdów 1488 32-420 Gdów
  cennik@peflex.pl
 5. Zakup w sklepie internetowym www.cennik.peflex.pl. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
   

II. Warunki wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  • posiadania sprzętu komputerowego o wymaganych minimalnych parametrach technicznych, (komputer, tablet, smartfon);
  • dostęp do Internetu;
  • dostęp do konta poczty elektronicznej, posiadanie czynnego adresu e-mail.
    
 2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
   
 3. Jeżeli dana Usługa świadczona drogą elektroniczną wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
   
 4. Firma PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. , faktury vat zakupowe przesyła drogą elektroniczną za pośrednictwem strony cennik.peflex.pl z adresu biuro@peflex.pl.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 1. 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

IV. Produkty

 1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).
   
 2. Wszystkie Produkty sprzedawane przez PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. są wolne od wad.
   
 3. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.
   
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.
   

V. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
   
 2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Upusty cenowe od cen detalicznych przyznawane są zarejestrowanym firmom zajmującym się wentylacją po uprzedniej rejestracji oraz zweryfikowaniu wiarygodności danego podmiotu. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
   
 3. Firma PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. premiuje 1% upustem podmioty zarejestrowane w sklepie, które sprzedają produkty PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. na aukcjach i sklepach internetowych, upust nie łączy się z pozostałymi. 
   
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

 

VI. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku usług dostarczania treści cyfrowych i odstąpienia od umowy.
   
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka następnie poprzez przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ. Status realizacji zamówienia można obserwować na koncie użytkownika w zakładce „Moje Konto > Historia zamówień”.

 3. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zamówienie. Po realizacji na podany w zamówieniu nr telefonu w dniu wysyłki przesłany zostanie nr listu przewozowego z danymi kontaktowymi do spedycji. W razie wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia istnieje możliwość kontaktu telefonicznego w celu sprecyzowania szczegółów.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia.

 5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
   
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
   
 7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
   
 8. Firma PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
   
 9. Firma PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. wystawia fakturę VAT za zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane osobowe/firmy wraz z podaniem nr NIP (dotyczy firm)
   
 10. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów na magazynie oraz terminów dostaw spedycji, minimalny czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia płatności.

 

VII. Płatność

 1. Sklep internetowy prowadzi formę sprzedaży na przedpłatę. Po wpłynięciu pieniędzy na konto niezwłocznie realizowane jest zamówienie. Po złożeniu zamówienia uprasza się o wpłatę należności na podane niżej dane do przelewu:

  PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.
  Gdów 1488
  32-420 Gdów
  nr konta PLN: 69 1160 2202 0000 0004 6534 8041 (Bank Millenium)
  nr konta EUR: PL 57 1160 2202 0000 0004 6559 4152

 

VIII. Dostawa i odbiór

 1. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową wraz z możliwością odbioru osobistego w siedzibie firmy po ówczesnym ustaleniu terminu odbioru.
   
 2. Koszty przesyłki określone są w momencie realizacji zamówienia w koszyku. Wysokość kosztów jest zależna od wielkości i wagi przesyłki.
   
 3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej tylko na terenie Polski.
   
 4. Dostawa Usług (wykonanie Projektu wentylacji) odbywa się poprzez email.
   
 5. Minimalny czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia płatności.
   
 6. Podczas odbioru przesyłki zawierającej Produkty, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
   
 7. W przypadku odbioru Produktów w siedzibie firmy, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz jej kompletności.
   
 8. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
   
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 

IX. Wystawianie i doręczanie faktur

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej z konta e-mail: biuro@peflex.pl na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 2. Klient nie wyrażający zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną proszony jest o przesłanie na adres e-mail: biuro@peflex.pl lub adres korespondencyjny firmy pisma informującego o zaprzestaniu przesyłania e-faktur i chęci otrzymywania faktur w formie wyłącznie papierowej.

 3. Klienci chcący otrzymać fakturę na firmę proszeni są o wpisanie odpowiednich danych w zamówieniu. Od 01.01.2020 r nie ma możliwości zmiany faktury z prywatnych danych klienta indywidualnego na firmę ze względu na brak możliwości dopisania NIPu do paragonu fiskalnego.

 

X. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając Nam stosowne oświadczenie. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie Klientów - konsumentów, którzy zakupili towar jako osoba fizyczna, a zakup nie był bezpośrednio związany z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia (zgodny z Ust. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r) znajduje się poniżej lub można go pobrać tutaj

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  .................................................

  (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

  PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.
  Gdów 1488 32-420 Gdów
  cennik@peflex.pl

  Ja .................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy/usługi*:

  ................................................................................................................

  ..............................................................................................................,

  numer oferty/zamówienia*..................................................................................................

  Data zawarcia umowy(zamówienia)..................................................

  Data odbioru przesyłki ..................................................

  Imię i nazwisko/firma ......................................................

  Adres ....................................................................

  Data ...............................................................

  Uwagi: ................................................................................................................

  *niepotrzebne skreślić
   

 2. W sytuacji, gdy do chwili skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia, sprzedawca poniósł już uzasadnione koszty w związku z tym, że zaczął wykonywać umowę, konsument jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
   
 6. Towary takie jak przewody wentylacyjne nie mogą być odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.

 7. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

 9. Adres magazynu, na który należy zwrócić towar to PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. Targowisko 529 32-015 Kłaj tel: 666604864.

 10. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta mailowego potwierdzenia odczytu faktury korygującej.
   

XI. Reklamacje i gwarancje

 1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
   
 2. Adres do obsługi reklamacji:

  PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.
  Gdów 1488
  32-420 Gdów
  cennik@peflex.pl,
  (+48) 530-622-633

  Sklep Internetowy prowadzi obsługę klienta pod numerem telefonu 530-622-633 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: cennik@peflex.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom biura obsługi klienta.

 3. W przypadku wystąpienia usterek Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.

 4. Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne. W ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

 5. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 6. Sklep Internetowy nie udziela na sprzedawane produkty gwarancji wykraczającej poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie.
   

XII. Postanowienia końcowe

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
   
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
   
 3. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość PE-FLEX sp. z o.o. sp. k., zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.

 4. Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2019 r