Informujemy, że w związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz planowaną inwentaryzacją ostatnie zamówienia w roku 2018 będą przyjmowane do 20.12.2018. Nowe zamówienia będą przyjmowane od 01.01.2019. Dbając o terminową realizację Państwa zamówień, prosimy o uwzględnienie tego w Państwa planach i wcześniejsze składanie ewentualnych zamówień.

Please be informed that due to Christmas season and stocktaking last orders in 2018 will be accepted till 20th December 2018. New orders can be placed since 1st January 2019. Please keep it in mind while planning your orders.

Reklamacje

 1. Adres do obsługi reklamacji:

  Termokontrol Andrzej Mróz
  Gdów 164
  32-420 Gdów
  cennik@peflex.pl,
  (+48) 530-622-633

 2. W przypadku wystąpienia usterek Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
   
 3. Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne. W ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.
   
 4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
   
 5. Sklep Internetowy nie udziela na sprzedawane produkty gwarancji wykraczającej poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie.