Reklamacje

 1. Adres do obsługi reklamacji:

  PE-FLEX sp. z o.o. sp. k.
  Gdów 1488
  32-420 Gdów
  cennik@peflex.pl,
  (+48) 530-622-633

 2. W przypadku wystąpienia usterek Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
   
 3. Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne. W ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.
   
 4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
   
 5. Sklep Internetowy nie udziela na sprzedawane produkty gwarancji wykraczającej poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie.