Informujemy, że w związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz planowaną inwentaryzacją ostatnie zamówienia w roku 2018 będą przyjmowane do 20.12.2018. Nowe zamówienia będą przyjmowane od 01.01.2019. Dbając o terminową realizację Państwa zamówień, prosimy o uwzględnienie tego w Państwa planach i wcześniejsze składanie ewentualnych zamówień.

Please be informed that due to Christmas season and stocktaking last orders in 2018 will be accepted till 20th December 2018. New orders can be placed since 1st January 2019. Please keep it in mind while planning your orders.

Zwroty

 1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Nam stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia (zgodny z Ust. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r) można pobrać tutaj
   
 2. W sytuacji, gdy do chwili skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy wykonania usługi, sprzedawca poniósł już uzasadnione koszty w związku z tym, że zaczął wykonywać umowę, konsument jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.
   
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.
   
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
   
 6. Towary takie jak przewody wentylacyjne nie mogą być odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.
   
 7. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
   
 8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.
   
 9. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu